Προσωπικά Δεδομένα

Απόρρητο πληροφοριών και σεβασμός του ιδιωτικού απορρήτου

Όταν πραγματοποιείτε την παραγγελία σας, οι πληροφορίες που λαμβάνει η Επιχείρησή μας προστατεύονται από το ιδιωτικό απόρρητο. Οι πληροφορίες αυτές είναι υπό τον έλεγχο της Επιχείρησης και δεν γίνονται γνωστές σε κανέναν τρίτο. Οι πληροφορίες αυτές ΔΕΝ περιλαμβάνουν στοιχεία πιστωτικής κάρτας (αριθμό, όνομα κατόχου, CCV2, ημερομηνία λήξης, κλπ), τα οποία καταχωρούνται και επεξεργάζονται αυτόματα από την πιστοποιημένη πλατφόρμα της Εθνικής Τράπεζας.

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα χρησιμοποιηθεί από την Επιχείρησή μας μόνο για την απαραίτητη επικοινωνία μαζί σας και για ό,τι έχει σχέση με την παραγγελία σας και όχι για διαφημιστικούς λόγους παρά μόνο αν εσείς αποδεχθείτε τη χρήση αυτή.

Όλες οι πληροφορίες συλλέγονται νομίμως και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις νόμου ή των κανονισμών της.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται από την Επιχείρησή μας και ότι έχετε κάθε δικαίωμα πρόσβασης και τροποποίησης των προσωπικών σας δεδομένων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο