1965

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΛΚΟΥ 215 ΣΤΟ ΒΟΛΟ