1950

 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ 1950, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΛΚΟΥ 129 ΣΤΟ ΒΟΛΟ